Testprocessen

Tilldela test till testperson

Testadministratör väljer vilket eller vilka test personen ska göra. Lämna eventuell information till Distanspedagogerna i Kommentarrutan.

Testpersonen gör testet

Testet görs av testpersonen. När det är klart, blir det tillgängligt för Distanspedagogerna.

Distanspedagogerna bedömer skriven text och levererar en rekommendation.

När ett test är avslutat gör Distanspedagogerna bedömning av skriven text och lämnar förslag till rekommenderad startnivå i kommentarrutan.  

Testadministratören sätter den slutgiltiga rekommendationen/startnivån.

I Vux-test bockar testadministratören i rekommenderad startnivå i testprofilen. För IM- test markerar distanspedagogen istället den rekommenderade startnivån i den liggande stapeln. 

Testadministratören markerar testet som Slutfört.

Avslutningsvis markerar testadministratören testet som ’Slutfört’ och sparar/låser testresultatet. Detta gör att testet flyttas över till Testresultat. Alla test som inte slutbehandlas inom tio dagar går automatiskt över till Testresultat. När testet är slutfört är det möjligt att skriva ut resultatblanketten som pdf eller skicka e-post med resultatet.

Förmedla testresultat

Beroende på era interna rutiner så tar Testadministratören ut testresultat t ex i form av pdf, skickar som e-post till eleven eller gör tillgängligt för andra system genom systemintegration (överföring av testresultat). Eventuellt meddelande till testperson kan läggas in och syns då på resultatblanketten.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss