Checklista för att introducera ny användare

 •        Förbjudet att låna ut sitt konto
 •        Förbjudet att skriva ut testdelar
 •        Länkar att logga in på finns på hemsidan: www.educateit.se  
 •        Säkerhetsfrågor – administration, inloggningsuppgifter
 •        Menyn i den grå listen till vänster på startsidan:
  • ’Aktuella test’: Startsidan i testadministrationen. Dagens test syns på fliken "Aktuella test", övriga finns under fliken "Bokningar".
  • ’Testresultat’: Arkivet för avslutade, slutförda test
  • ’Personer’: Här kan man gå in om man vill ändra uppgifter, skicka e-post mm.
  • 'Projekt': Här kan man skapa projekt.
  • 'Kommunikation': Här loggas mejl och SMS för inbjudningar och testresultat. Man kan se om meddelandet gått fram eller ej.
  • ’Statistik’: Här kan man se antalet test per månad, antalet test för samarbetspartners mm.
  • 'Inställningar': Här kan man skapa meddelandemallar och hantera bokningssidan.
  • ’Användare’: Här kan man se vilka personer som har användarkonton i systemet.
  • ’Hjälp’: Länk till hjälpdokumenten
 •        Chatten längst ner till höger. Här kan man chatta med oss online.
 • Lägga upp test för en person eller flera. Välja rätt test. Förklaringar finns vid ’i’ (info). Observera att de anpassade testen (X-testen) med extra tid ligger under en egen flik längst ned. Eventuellt ställa in annan starttid.
 •        Aktivera test när testtagaren är på plats och har legitimerat sig.
 •        "Boka direkt" - boka lokalt test 
 •        "Inbjudan" - skicka inbjudan till distanstest (eller lokalt test) där testtagaren själv får välja tid som passar utifrån bokningsschema
 •        Färgmärkning visar testens status. (Ej startat, Pågående, Distansbedömning, Att slutföra)
 •        Personnummer, om en person saknar fullständigt personnummer, använd alternativt nummer.
 •        Skyddad ID - Educateits rutiner. Kontakta support vid behov.
 •        Arbetsgång för testadministratörerna: Läsa kommentar (rekommendation), sätta startnivå och slutföra test. Ej slutförda test ligger kvar på startsidan. Slutförda test flyttas till fliken Testresultat.
 •        Färgmarkeringar - röd märkning blir blå när testet är bedömt av distanspedagogerna och grönt när det är slutfört.
 •        Skicka ut e-post, ta fram Excelfil eller grupputskrift av PDF görs under fliken Testresultat.
 •        Avsluta test åt testperson/Låsa upp test.
 •        Kommentarrutan och dess användning. Kontakta support om kommentaren anger det.
 •        Vad som kan påverka distanspedagogens bedömning (t ex förutsättningar för god progression). Bedömningskriterier – betyget G för SFI och grundläggande nivåer, betyg C för gymnasial nivå.
 •        Markera nivå på talet? Muntlig produktion och interaktion
 •        Information till distanspedagogen då testpersonen har någon form av problematik
 •        Säker testsituation. Inställning av testdatorer/testsituationen (SEB, kioskläge, mobiltelefoner mm)
 •        Säkerhetsfrågor. Vad är en säker testsituation och hur kan vi säkra att testdelar inte sprids?
 •        Andra praktiska, pedagogiska eller tekniska frågor
 •        Support support@educateit.se eller tel 08 442 44 30.  Ring eller mejla gärna!

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss