Educateit Testsystem

Om Educateit testsystem

4 Artiklar

Administrera bokningar

4 Artiklar

Vakta test

7 Artiklar

Administrera testresultatet

3 Artiklar

Test på distans

2 Artiklar

Tilläggstjänster

1 Artikel

Säker testsituation

1 Artikel

Instruktioner

16 Artiklar

Hjälpmedel vid test

2 Artiklar

Startnivåer

16 Artiklar

Systemuppdateringar

30 Artiklar

Integritet och säkerhet

5 Artiklar

Allmänna Villkor

2 Artiklar

Övrigt

13 Artiklar

Introduktion

A. Om Educateit testsystem

4 Artiklar

B. Administrera bokningar

4 Artiklar

C. Vakta test

7 Artiklar

D. Administrera testresultatet

3 Artiklar