Kommentarrutan

Här finns möjlighet att lämna information till distanspedagogen inför bedömningen. Kommentarrutan är till för administratören och blir inte synlig på resultatblanketten. Den ska inte kopieras till testprofilen. 

Här lämnar även distanspedagogen en kort kommentar kring bedömning av skriven text och rekommendation om startnivå. (För IM lämnas endast kommentar vid behov eftersom rekommenderad startnivå syns på resultatblanketten.)

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss