Support, hjälp och kontakt

Pedagoger support, tel 08 442 44 30, support@educateit.se

Karin Holgersson, tel: 08 442 44 32 
Lena Lundgren, tel: 08 442 44 33
Margareta Lind-Anderton 08 442 44 34 

Matematik- och naturvetenskapsfrågor: Ulla-Britt Andrén, tel: 070 290 34 32 (Kontakt bör i första hand tas via e-post till support.)

Teknikfrågor och övrig support: Supporttelefon, tel: 08 442 44 30 support@educateit.se

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss