Maxtid för de olika testen

Test inom Komvux och SFI

Svenska som andraspråk SFI - grund 115 min / 1 tim 55 min (+10 min adaptiv del) 
Svenska som andraspråk SFI - grund X 180 min / 3 tim (+15 min adaptiv del) 
Svenska som andraspråk gymnasial 120 min / 2 tim   
Svenska som andraspråk gymnasial X 180 min / 3 tim 
Svenska - modersmål grund 90 min / 1 tim 30 min
Svenska - modermål grund X 130 min / 2 tim 10 min
Svenska - modersmål gymnasial 90 min / 1 tim 30 min 
Svenska - modersmål gymnasial X 130 min / 2 tim 10 min 
Engelska grund 115 min 1 tim 55 min
Engelska grund X 160 min 2 tim 40 min
Engelska gymnasial 120 min / 2 tim 
Engelska gymnasial X 180 min / 3 tim
Matematik grund - MAT 2 140 min /2 tim 20 min (+30 min adaptiv del)
Matematik 3-4 230 min / 3 tim 50 min
Naturvetenskap 70 min   

Test inom IM-programmen

IMSPR Svenska som andraspråk 115 min / 1 tim 55 min (+10 min adaptiv del)  
IMSPR Svenska som andraspråk X 180 min / 3 tim (+15 min adaptiv del) 
IM/GY Svenska som andraspråk 120 min / 2 tim  
IM/GY Svenska som andraspråk X 180 min / 3 tim 
IM Svenska (modersmål) 90 min / 1 tim 30 min
IM Svenska (modersmål) X 130 min / 2 tim 10 min
IM Engelska 120 min / 2 tim 
IM Engelska X 180 min / 3 tim  
IM Engelska grund 115 min 1 tim 55 min 
IM Engelska grund X 160 min 2 tim 40 min 
IM Matematik år 0-år 6 120 min / 2 tim
IM Matematik år 7- MAT 1 140 min / 2 tim 10 min
Matematik 3-4 230 min / 3 tim 50 min 
Naturvetenskap 40 min

Övriga test

YH Svenska som andraspråk  120 min / 2 tim   
YH Svenska som andraspråk X 180 min / 3 tim 
YH Svenska (modersmål) 90 min / 1 tim 30 min 
YH Svenska (modersmål) X 130 min / 2 tim 10 min
YH Engelska 120 min / 2 tim
YH Matematik grund delkurs 3/4 - MAT 2 140 min /2 tim 20 min

Svenska inför arbetslivet (samtliga) 115 min / 1 tim 55 min (+10 min adaptiv del)
YRK Vård 110 min / 1 tim 50 min 
YRK Vård X 170 min / 2 tim 50 min 
Muntliga test 17 min

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss