Giltighetstid för testen

Görs ingen ändring av starttiden ligger testet aktivt i tre timmar från det att det läggs upp. Test som får annan starttid måste aktieras när testtagaren är på plats och har legitimerat sig. Startas inte testet inom giltighetstiden försvinner det automatiskt ur systemet och räknas inte som förbrukat. 

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss