Titta på testpersonens svar

Klicka på knappen Titta på testet om testadministratören vill se hur ett test är löst. Rödmarkerat alternativ står för fel valt alternativ. Grönmarkerat för rätt valt alternativ. OBS! Inga delar av testen får skrivas ut från systemet. Testet ska inte visas för testpersonen, utan funktionen är till för att underlätta bedömning. 

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss