Överföring av testresultat till andra datasystem

Det går att ordna överföring av resultat till andra dataprogram, kontakta Support. 

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss