Startnivåer Engelska grund

Hörförståelse   Läsförståelse
0-2  ENG grund  – delkurs 1   0-10 ENG grund  – delkurs 1
3-4 ENG grund – delkurs 2    11-16 ENG grund  – delkurs 2 
5-6 ENG grund  – delkurs 3   17-22 ENG grund  – delkurs 3
7-9 ENG grund  – delkurs 4   23-29 ENG grund  – delkurs 4
10-11 ENG 5   30-35 ENG 5
         

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss