Poänggräns för uppnådd nivå Engelska grund

Hörförståelse   Läsförståelse
ENG grund  – delkurs 1   11 ENG grund  – delkurs 1
5 ENG grund – delkurs 2    17 ENG grund  – delkurs 2 
7 ENG grund  – delkurs 3   23 ENG grund  – delkurs 3
10 ENG grund  – delkurs 4   30 ENG grund  – delkurs 4
ENG 5   ENG 5
         

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss