Startnivåer Svenska som andraspråk gymnasial

Hörförståelse   Läsförståelse
0-4  SFI   0-19 SFI
5 SVA grund – delkurs 1    20-22 SVA grund  – delkurs 1 
6-7 SVA grund  – delkurs 2   23-26 SVA grund  – delkurs 2
8-9 SVA grund  – delkurs 3   27-30 SVA grund  – delkurs 3
10-11 SVA grund  – delkurs 4   31-34 SVA grund  – delkurs 4
12-13 SVA 1   35-39 SVA 1
14-15 SVA 2   40-43 SVA 2
 16  SVA 3   44-46 SVA 3

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss