Startnivåer IM GY Svenska som andraspråk

Hörförståelse   Läsförståelse
0-4  SVA åk 0-6   0-19 SVA åk 0-6
5-11 SVA åk 7-9   20-34 SVA åk 7-9
12-13 SVA 1   35-39 SVA 1
14-15 SVA 2   40-43 SVA 2
 15 SVA 3   44-46 SVA 3

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss