Startnivåer Matematik 3-4

Startnivåer  
0-34 Gör testet 
Mat grund-MAT 1
 
35-46 Matematik 2   
 
47-64  Matematik 3   
 
65-72  Matematik 4   

 
Algebra o funktioner       Differentialkalk  
0-19 Under MAT 2   0-1 Under MAT 2  
20-26 MAT 2   2-3 MAT02
- MAT 3 4-6 MAT03     
- MAT 4   7-9 MAT04
Expotential- o potensfunkt. Integralkalkyler  
0-3 Under MAT 2   0-1 Under MAT 2
4-5 MAT 2 2 MAT 2
6-9 MAT 3 3-4 MAT 3
- MAT 4 5-7 MAT 4
Geometri
Trigonometriska funkt.  
0-4 Under MAT 2   0-1 Under MAT 2
5-6 MAT 2 2-3 MAT 2
7-8 MAT 3 4 MAT 3   
- MAT 4 5-6 MAT 4
Sannolikhet
0-4 Under MAT 2
5-7 MAT 2
- MAT 3
- MAT 4

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss