Startnivåer IM Matematik år 0-6

Startnivåer 
0-19  MAT år 0-3 
20-35  MAT år 4-6  
36-40  Test MAT 7-2a 

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss