Systemuppdatering 2019-05-07

Förbättring hörförståelse

Vi har förbättrat hörförståelsen genom att vi nu leder användaren till att först läsa igenom frågorna innan man lyssnar på ljudet. Användaren bekräftar i en kryssruta att man läst frågorna, därefter aktiveras ljudspelaren.

Förbättring av talsyntes (Readspeaker) 

På våra så kallade X-test (test för särskilda behov) så har användaren möjlighet att få text uppläst med talsyntes. På skrivuppgift kunde man tidigare inte få sin egen skrivna text uppläst. Detta går nu genom att man växlar mellan läs- och skrivläge i textrutan.

Byte av E-posttjänst

Vi har bytt tjänst för utskick av e-post. Detta kommer öka leveransbarheten av e-post. 

Diverse buggrättningar och mindre förbättringar

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss