Systemuppdatering 2020-01-16

Nytt upplägg på startsidan

Vi har lagt in flikar på startsidan som heter Aktuella test, Bokningar och Översikt. Bakgrunden till ändringen är att vi har en ny tilläggsfunktion i systemet för Onlinebokning. Även om ni inte har den tilläggstjänsten så arbetar ni kanske ändå med att lägga upp test som ska göras i framtiden. 

När man lägger upp ett nytt test så läggs den nu in som en bokning. Den bokade tiden kan antingen vara nu eller i framtiden (samma som nuvarande funktionalitet). 

Knappen Nytt test ligger nu ute i högra hörnet på sidan. Detta för att den ska vara tillgänglig oavsett vilken flik man är inne på.

Fliken Aktuella test innehåller test som ska göras idag samt test som ska slutföras. Detta innebär att test som är upplagda i framtiden inte syns på denna sida utan endast på fliken Bokningar.

Nya funktioner på fliken Bokningar

Det går nu att avboka ett test, byta test på en person samt ändra den bokade tiden. I samband med avbokning går det att välja att skicka ett meddelande till kunden genom att kryssa i en ruta.

Nytt fält i onlinebokning

Det finns nu en möjlighet att skicka med ett meddelande i samband med bokning. Detta syns sedan i listan på fliken Bokningar.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss