Distanstest med videoövervakning

Educateit åtar sig att genomföra videoövervakade onlinetest. Kunden genomför testet hemma på sin egen dator.  Att kunna erbjuda distanstest tror vi kan minska belastningen på er organisation samt ge testtagaren bättre service och flexibilitet. Vi fokuserar på att göra distanstestningen effektiv och säker. 

Testprocessen

Vi har skapat en process som gör det enkelt för testtagaren som ska göra test och enkelt för er som har behov av testresultatet.

1. Inbjudan via e-post och sms

Processen startar med att ni skickar en inbjudan att göra test. I inbjudan finns en länk till er bokningssida, där testtagaren själv väljer den dag och tid som passar. Ni kan i inbjudan styra vilket test som ska bokas. Ni kan även skriva in ytterligare text utöver den standardtext som finns i inbjudan.

Om ni inte vill jobba med inbjudningar, så finns även möjlighet att länka upp bokningssidan från er hemsida och instruera testtagaren att själv boka in sig till test utan att först blivit inbjuden av er.

2. Testtagaren bokar in sig via er bokningssida

Testtagaren går igenom bokningsprocessen, där man får välja den dag och tid som passar. I bokningsprocessen finns vissa kontrollfunktioner, som t ex att det inte går att boka in sig till ett specifikt test om man redan har en bokning. Det går inte att boka in flera olika test till samma tid. Det finns även en kontroll som ni kan aktivera, där det inte går att boka in sig om man redan har ett aktuellt testresultat. Det går att ställa in t ex 6 månader som gräns för ny bokning. Det finns även en tidsgräns för hur länge en bokningslänk är giltig (1 mån). Detta gör att länken inte kan spridas, vilket minskar risken för att obehöriga kan boka in test.

På bokningssidan finns en länk till information om hur testet går till samt vilken utrustning som behövs. Följande länk ligger på bokningssidan: Läs mer om test via videomöte

3. Bekräftelse med instruktioner skickas till kunden via e-post och sms

Efter genomförd bokning får kunden e-post och sms med instruktioner om vilka förberedelser som behöver göras, samt hur det går till när man gör testet. Kunden behöver ladda ned Safe Exam Browser och Zoom.

Testtagaren genomför testet

När det är dags att göra testet, kontaktar testtagaren oss på Educateit via Zoom. Inloggningsuppgifterna finns på testsidan samt är utskickade via e-post och sms. När testtagaren kommer in till Zoom-mötet tar vi emot för legitimering och instruktioner. Vi ser till att mobilen med Zoom-mötet placeras så vi ser testtagaren för bra övervakning under testet.

Under testets gång finns en inbyggd chatt som testtagaren kan använda om det uppstår frågor under testet. Frågan besvaras av någon av våra testadministratörer. 

När testtagaren är klar med testet skickas testet in som vanligt för bedömning av våra distanspedagoger och ni har resultatet senast dagen efter.

Förutsättningar för genomförande av distanstest

Tjänsten förutsätter att testtagaren har givna förutsättningar att kunna göra testet online. Testtagaren behöver ha internetuppkoppling och en dator (pc/windows, mac eller chromebook) alternativt iPad/iPhone för att göra testet. Android går inte. För övervakning via Zoom behövs en mobil (andriod eller iphone). Testtagaren behöver kunna ladda ned programmet/appen Safe Exam Browser som låser datorn under testet. Testtagare som aviserar att man inte har utrustning för att göra testen online eller inte kommer till inbokad tid behöver hanteras av er. Kanske behöver vissa komma till skolan för att göra testet, alternativt kan vi tipsa om att ni kanske kan erbjuda en lånedator.

Vår erfarenhet hittills är att de flesta kan lösa utrustningsfrågan. Antingen om man har två mobiler eller en mobil och en dator. Vi tipsar om att låna en dator, iPad eller iPhone av en kompis, vilket ofta brukar går bra.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss