Behörighetsnivåer för användare

Behörighetsnivåer för användare

PRIVILEGIERAD:

 • Lägga upp nytt test
 • Aktivera test
 • Skicka inbjudan till distanstest
 • Lägga in talet i testprofil
 • Titta på testet
 • Slutföra och skicka ut testresultat
 • Skriva ut testprofil
 • Registrera, spara och skriva ut kartläggning/studieplan

Tänkt målgrupp: testadministratörer som arbetar som SYV, lärare eller specialpedagog

ANVÄNDARE:

 • Lägga upp nytt test
 • Aktivera test
 • Skicka inbjudan till distanstest
 • Titta på och skriva ut testprofil
 • Registrera, spara och skriva ut kartläggning/studieplan
 • EJ titta på testet eller slutföra testet
 • EJ lägga in talet i testprofil

Tänkt målgrupp: testvakt, administratör på skolan/intagning, SYV på språkintro

GÄST:

 • Titta på och skriva ut testprofiler, kartläggning och studieplan
 • EJ lägga upp nytt test
 • EJ lägga in ny elev
 • EJ titta på eller slutföra test

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss