Poänggräns för uppnådd nivå YRK VÅRD

Hörförståelse   Läsförståelse
SFI B-C / A1-A2   17 SFI B-C / A1-A2
9 SFI D / B1   24 SFI D / B1 
13 SVA grund dk 1-2 / B2   30 SVA grund dk 1-2 / B2
15 SVA grund dk 3 / B2   35 SVA grund dk 3 / B2
17 SVA grund dk 4 / B2   40 SVA grund dk 4 / B2
SVA 1 / C1   SVA 1 / C1


Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss