Startnivåer YRK VÅRD

Hörförståelse   Läsförståelse
0-6  SFI B-C / A1-A2   0-16 SFI B-C / A1-A2
7-8 SFI D / B1   17-23 SFI D / B1 
9-12 SVA grund dk 1-2 / B2   24-29 SVA grund dk 1-2 / B2
13-14 SVA grund dk 3 / B2   30-34 SVA grund dk 3 / B2
15-16 SVA grund dk 4 / B2   35-39 SVA grund dk 4 / B2
17-18 SVA 1 / C1   40-46 SVA 1 / C1


Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss