Systemuppdatering 2021-04-19

Längre giltighetstid på inbjudan distans

Vi har utökat giltighetstiden på länken som går ut till testpersonen vid inbjudan till distanstest. Nu gäller länken i en månad. Tidigare en vecka.

Tydligare visning av lokala- respektive distanstest + statistik

Nu finns möjlighet att enklare kunna se vilka test som är gjorda på distans respektive lokalt (på plats). Det går också lätt att ta ut statistik. Med tanke på detta kommer vi inom kort att ta bort att test som bokas in på distans heter något med distans i namnet. Alla test kommer framöver att heta lika oavsett om de görs lokalt eller på distans.

Ny visning av antal skrivna ord i skrivuppgift + varning

Vi har lagt in en funktion som löpande visar hur många ord man skrivit i en skrivuppgift. Om testpersonen inte skrivit tillräckligt kommer det upp en varning om att testet inte kan bedömas.

Välja anledning till test vid bokning (Beta)

Det finns nu möjlighet att ha en funktion där testpersonen kan välja anledning till att man ska göra test. Tanken är att några kunder ska prova funktionen. Efter utvärdering planerar vi att införa den för alla kunder. Kontakta oss om ni vill prova så aktiverar vi funktionen.

Det finns flera fördelar med att använda funktionen. Dels är det bra för våra pedagoger att veta syftet med testet för att kunna göra bättre rekommendationer. Dels är det också bra för våra kunder som jobbar med öppen bokningssida. Då är det bra att personen som bokar in sig till testet anger i vilket syfte man behöver testet. Vi tänker även att funktionen kan komma till nytta för att filtrera ut vilket test man ska boka in sig till. 

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss