Systemuppdatering 2021-06-28

Ny startsida - Översikt

Nu finns en ny startsida i systemet. Den nya startsidan visar en översikt av aktuella test, bokningar, skickade distansinbjudningar, avtalsinformation, nyheter och supportinfo. I boxen Bokningar finns snabbknappar för att komma till bokning av distanstest respektive lokalt test. Knapparna leder in till bokningssidan där alla bokningar görs, både distanstest och lokala test. Länkar till översikt, aktuella test och bokningar finns ute i vänstermenyn. När man klickar på Educateit-loggan kommer man till startsidan/översikten. 

Uppdateringar i testguiden för distanstest

Vi har gjort förbättringar och förtydliganden i testguiden som testpersonen går igenom för att starta ett distanstest och koppla upp sig till videomötet.

Testtider visas nu där man väljer test

Informationen gällande maxtid finns nu tillgänglig bredvid respektive test i samband med att man bokar lokalt- eller distanstest.

Adress- och kontaktuppgifter i bekräftelser som skickas ut vid bokning av lokala test

När man bokar in ett lokalt test finns möjlighet att skicka ut en bokningsbekräftelse via e-post och sms till testtagaren. Vi har fått input kring att användaren ibland inte vet vart man ska gå för att göra testet. I informationen har vi nu lagt in adress och kontaktuppgifter till er. OBS! Viktigt att ni kontrollerar era kontaktuppgifter under Inställningar/Allmänt i vänstermenyn.

Förbättringar kring Inbjudan distans

Man kan nu skicka om en inbjudan så användaren får ett nytt sms/e-post. Man kan även avbryta en inbjudan. Om man avbrutit en inbjudan så innebär det att användaren då inte kan använda länken för att boka in sig till test.

Användarupplevelse i mobilen

Vi har gjort förbättringar i mobilvyn för adminsidan, dvs om man loggar in och använder systemet på mobilen så finns nu ett antal förbättringar som gör sidan lättare att använda.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss