Inbjudan distanstest

Logga in

Inloggning görs via www.educateit.se - "Logga in". Logga in som administratör.

Bjuda in till distanstest

För att bjuda in en person till distanstest väljer du knappen '  +Inbjudan'.

Fyll i personnummer (eller fortsätt utan personnummer).

Fyll i testdeltagarens mobilnummer och/eller e-postadress. 

Skapa meddelandemallar

För att lägga in sparade meddelandemallar till inbjudan: Gå in på ' Inställningar' och välj 'Meddelandemallar'. Tryck på 'Ny mall' för 'Mallar inbjudan'.

Kontrollera status på inbjudningar

På startsidans vy för ' Bokningar' kan man välja fliken 'Inbjudningar' för att se vilka inbjudningar som skickats och vilka inbjudna som har bokat tid för test.

Det går att ta bort en inbjudan så att den blir ogiltig om det har blivit fel. Länken som den inbjudne har fått fungerar då inte längre. Man kan även välja "Skicka igen" vid behov.

Så här ser bokningssidan ut 

Personen som får en inbjudan kan själv välja den tid för testet som passar bäst. 

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss