Startnivåer Svenska inför arbetslivet

Hörförståelse   Läsförståelse
0-4  SFI B   0-12 SFI B
5-6 SFI C      13-19 SFI C   
7-8 SFI D   20-27 SFI D
9 SVA grund  – delkurs 1   28-33 SVA grund  – delkurs 1
10 SVA grund  – delkurs 2   34-37 SVA grund  – delkurs 2
11-12 SVA grund  – delkurs 3   38-42 SVA grund  – delkurs 3
13-14 SVA grund  – delkurs 4   43-47 SVA grund  – delkurs 4
 15-16  SVA 1   48-54 SVA 1

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss