Systemuppdatering 2022-03-04

Ny knapp på bedömningssidan "Översikt"

Översikten ger snabbt en bild av hur testtagaren svarat på testet och hur mycket tid som använts mm. Om man rullar över uppgifterna med musen, så visas info om uppgiften. Knappen "Titta på testet" ligger nu uppe till höger i Översikten och heter Öppna test.

Tydligare hur man startar en hörförståelse

Testtagare missuppfattar ibland instruktionen om att först läsa igenom frågorna och sedan aktivera ljudspelaren. Om man klickar eller rullar över play-knappen så visas information nu en tydlig information om att man först ska läsa igenom uppgifterna och sedan aktivera ljudet längst ned på sidan.

Matematiktesten - tydligare resultatprofil

I matematiktesten tydliggörs nu om testet inte kan visa alla nivåer. Den del av stapeln som man inte kan få ett resultat på, visas som grå-streckad. 

Detta visas nu endast för administratörer, inte på testtagarens profil. Detta kommer i ett senare skede.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss