Anpassade test

Vi erbjuder en anpassad version av alla språktest. Dessa test är framtagna för personer med dyslexi/läs-och skrivproblematik men kan även användas för personer med ADHD/ADD eller grav synnedsättning. I de anpassade språktesten får testtagaren extra tid till att göra testet. För personer som har dyslexi finns det också en uppspelningsfunktion (Readspeaker) som läser upp texterna men även den text som testtagaren själv skriver.

När man bokar/lägger upp ett anpassat test ombeds man ange orsak till att personen skall göra det anpassade testet eftersom vi tar hänsyn till eventuell dyslexi när vi bedömer skriften och lämnar vår rekommendation om startnivå. 

För övriga råd om hur en testsituation kan ordnas för personer med särskilda behov, kontakta Support. 

OBS! Dessa test är inte framtagna för personer med låg skolbakgrund eller personer som haft en anpassad skolgång (gått i särskola).

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss