Bokningssida Lokala test

Bokningssidan kan användas för effektiv bokning av lokala test på plats hos er. Lösningen bygger på att ni lägger upp era bokningsbara dagar, tider samt antal platser i bokningsschemat. Därefter kan testdeltagarna själva boka in sig på den tid som passar. 

Via bokningssidan finns även möjlighet att låta testdeltagarna välja om man vill boka in sig på lokalt test eller distanstest som sköts av Educateit.

Inställningar för bokning av distanstest sköts av Educateit. Bokning av distanstest är alltid tillgängligt i systemet och går inte att knäppa av. 

Inställningar för bokning av lokala test sköts av er. För att inbjudan till bokning av lokala test ska fungera måste det finnas ett aktivt bokningsschema. Kontakta support om ni behöver hjälp med inställningarna, så hjälper vi till.

Inställningar bokningssida

Inställningar görs i menyn Inställningar/Bokningssida.

I rutan Schema Lokala Test lägger ni upp era bokningsbara dagar och tider. Om ni har olika dagar och tider så används funktionen Enskilt datum. Om ni har samma dagar och tider varje vecka kan funktionen Datumintervall användas. Grundinställningar för schemat gör under knappen uppe till höger. Undantag från grundinställningar kan sedan göras på schema och pass.

Schema och pass

Följande funktioner finns i schemat:

- Benämning (kan lämnas tom)
- Bokningsbara tider - enklast är att använda "Vid passets start". Då är det den tiden som testtagaren bokar in sig till. Man kan även välja att ha ett långt pass under dagen och välja t ex "varje timme", då kan testtagare boka in sig utspritt under dagen.
- Antal samtidiga bokningar - Detta motsvaras av hur många som kan göra testet samtidigt, dvs hur många platser/datorer ni har.
- Dagar till första bokningsbara datum - Om man sätter den till 0, så kan testtagaren boka in sig samma dag. Om man sätter till den 1 så kan testtagaren boka in sig till närmast följande dag osv. 
- Bokningsbara pass - OBS! Passens längd måste inrymma maxtiden för testen. Under "Avancerat" kan man göra undantag för enskilda pass från grundinställningarna. Då gäller undantaget endast för det passet.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss