Systemuppdatering 2022-09-08

Ny delningsbar testprofil för testpersonen

Tidigare har testprofilen endast funnits i PDF-format. Nu kan även den som gjort ett test välja att aktivera en delningslänk. Delningslänken kan användas för att skicka testprofilen till t ex en arbetsgivare som vill veta vilken nivå i t ex Svenska eller Engelska personen ligger på.

Så här ser det ut när testpersonen loggar in för att se sitt resultat:

Så här ser den delningbara profilen ut:

Nytt på testprofilen är något vi kallar Jobbprofil. Den är utarbetad i samarbete med kommuner som använder våra test i samband med rekrytering och intern vidareutbildning inom kommunen, t ex vård- och omsorg, förskola/skola med mera.

Den nya testprofilen kommer även att kunna nås från administrationssidan. PDF:en med det gamla utseendet kommer ligga kvar en tid i administrationen samt nås via systemintegrationer till IST Vux och Alvis.

Knapparna Distans och Lokalt byter namn

Knapparna heter nu istället Inbjudan och Boka direkt.

Anledningen till bytet av begrepp är att Inbjudan nu även omfattar inbjudan och bokning av lokala test via knappen Inbjudan. Detta gör att testtagaren själv kan boka in sig via bokningssidan på era tillgängliga tider. Detta kan ge stora administrativa vinster.

Knappen Boka direkt fungerar lika som den tidigare knappen "Lokala", dvs att du som administratör väljer vilken dag och tid du bokar in personen på. Där finns även möjlighet att "Boka distans" på samma sätt.

Ny funktion för Inbjudan

Inbjudan har fått ett nytt utseende. Nu finns också möjlighet att välja "Testplats". Alternativen är Distans, Lokalt och Kunden väljer själv vid bokning. "Kunden väljer själv" innebär att om ni har bokningsbara tider både på Distans och På plats, så kan ni låta kunden/testtagaren välja själv om man vill boka in sig på ett distanstest eller komma in på plats hos er.

För att Lokalt och Kunden väljer ska fungera, så krävs att ni lägger upp era bokningsbara tider i meny Inställningar/Bokningssida. Kontakta oss på supporten så hjälper vi till att komma igång med Inbjudan/Bokningssida för lokala test!

Se resultatet även i CEFR/GERS-skalan

På vissa test kommer inom kort möjligheten att se testresultatet som vanligt i Skolverkets kurser, samt även i den europeiska nivåskalan CEFR/GERS. Växling mellan skalorna kommer kunna göras både på den nya delningsbara testprofilen samt i administrationen.

Låsa konto

Nu finns en möjlighet att låsa en persons konto. Det innebär att personen inte kan logga in. Detta kan användas t ex när någon bokat och avbokat test många gånger och man helt enkelt vill hindra det. Det är sedan enkelt att låsa upp kontot igen.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss