Systemuppdatering 2022-11-17

Den "gamla" pdf:en är nu utfasad

Nu används endast den nya profilen när man skapar pdf i systemet.

Utvecklad funktion kopplad till projekt - "projektsida med aviseringsmail"

Nu finns en möjlighet att kunna koppla användare till projekt. Detta innebär att användare kommer att få e-post när ett testresultat inom ett visst projekt är klart. Användaren kan då klicka på länk i mailet för att se testresultaten inom projektet.

Denna funktion kan t ex vara lämplig att använda för att distribuera testresultat till rätt personer inom organisationen. Detta funkar många gånger bättre än att "släppa in" användare i systemet för att titta. I projektet ser man då bara de testresultat man berörs av genom ett enkelt klick på en länk.

Vi kommer att återkomma med info och utbildning kring hur funktionen kan användas effektivt!

Förbättrat kartläggningsformulär

Kartläggningsfunktionen används nu av fler och fler kunder. Det går nu att skriva obegränsat antal tecken i textfälten. Det finns heller ingen begränsning på antal fält man kan lägga till, fälten fördelas på flera sidor i pdf:en. 

Utseendet i pdf:en är också förbättrat med tydligare rubriker.

Kartläggningen visas i Alvis och IST:s system om integration av testresultat finns.

Nästa steg i utvecklingen är förbättrad anmälan och bokning av kartläggning/vägledningssamtal.

Välja lokal vid inbjudan till lokal test

Om man har lagt upp lokaler i inställningarna för bokningssidan, så går det nu att välja vilken lokal man bjuder in till vid lokalt test. Lokalens namn och adress står då i bokningsbekräftelsen.

Varning i inbjudan och boka direkt om test redan finns

Det visas nu en varning om ett specifikt test redan finns inbokat.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss