Systemuppdatering 2023-02-28

Dublettkoll vid bokning

Det finns nu en koll som förhindrar en person att boka in sig till ett test i samma ämne som man redan bokat in sig till. Det förhindrar t ex att en person först bokar in sig till Engelska grund och sedan Engelska Gymnasial. Det går alltså bara att boka in sig till ett engelsktest i taget.

Inställning för att använda Selfie och ID på lokala test

Det finns nu en inställning under Inställningar/Allmänt där ni kan välja att aktivera om ni vill att testpersonen ska ta en selfie och/eller en bild på ID-kort i testguiden innan man startar testet. Denna metod har använts länge på distanstest och går nu även att använda på lokala test. Fördelen med att att lägga in selfie är att bland annat att den kommer med på personens testprofil. När det gäller ID, så sparas ID endast fram tills testet är bedömt och slutfört. Då raderas bilden.

Testdatum visas nu på profilen

Testdatum saknades, så vi har nu lagt in det på testprofilen.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss