Systemuppdatering 2023-05-24

Uppdaterat flöde för muntliga test

Vi har gjort det ännu smidigare och enklare för testtagare som gör muntligt test. Det finns nu en ny inspelningsknapp som inspireras av sociala medier-appar för igenkänning. Vi har också gjort videobilden mindre för att minska fokuset på sig själv när man spelar in. Det går nu inte heller att lyssna/titta på det man spelat in. Man kommer nu ha två försök på alla uppgifter i muntliga testen.

Här syns ett exempel från muntligt test där den nya inspelningsknappen ligger längst ned på skärmen.

Uppdaterad sida/testguide för oövervakade test (vanligtvis muntligt)

Ny uppdaterad instruktionsfilm samt förbättrad layout.


Buggfix i YRK Vård

Jobbprofil visades endast om den var röd.


Ny "Schema dag"

Bokningslista per dag är nu uppdaterad för tydligare översikt.

Kartläggning - möjlighet till två formulär

Det finns nu möjlighet att lägga upp två oilka formulär, Kartläggning SFI och Inledande kartläggning.


Möjlighet för testtagaren att kunna boka om test som bokats in via Boka direkt

Tidigare gick endast att omboka test som bokats in av testtagaren själv, via bokningssidan.

Möjlighet att översätta med Google translate i matematiktest

Nu kan testtagaren välja att översätta med Google Translate i Matematik grund-Mat2. I det högre testet baseras uppgifterna på bilder som innehåller vilket försvårar översättning.


Möjlighet att kunna ange om en person har skyddad ID vid inbjudan

I inbjudan finns nu möjlighet att kryssa i "Skyddad id". Detta gör att personen får den markeringen i listan på aktuella test och i vår interna bedömningslista. Detta gör att vi direkt vet hur vi ska hantera personen.

Muntliga test ingår nu utan extra kostnad i testen Svenska inför arbetslivet och YRK vård

Vi har nu tagit bort varningen om att det debiteras i efterskott.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss