A2. Säkerhetsföreskrifter och kvalitet

Som innehavare av användarkonto är du skyldig att informera dig om våra säkerhetsföreskrifter. Se även säkerhetsföreskrifter i skrivet avtal. 

Alla test i testsystemet ska behandlas med samma säkerhetstänkande som nationella prov! Så fort en del av testet sprids måste det tas bort från systemet och variationen på test begränsas och kan medföra ersättningskrav.

Följande gäller vid användning av nivåtest

Testen får inte göras utan tillsyn 
  • För att säkerställa att rätt person gör testet måste legitimation kunna visas före test. 
  • Mobiler och andra elektroniska hjälpmedel är inte tillåtna och måste lämnas in före test. 
  • Tillsynen vid testtillfället måste säkra att hjälpmedel inte används vid test i språk. För hjälpmedel vid test i matematik, se dokumentet Instruktion under ’Hjälp’. 
  • Tillsynen vid testtillfället måste säkra att delar av testen inte skrivs ut, kopieras eller att översättningshjälp hämtas från nätet. 
  • Testdatorerna kan bli säkrare genom att ett testkonto skapas, se ’Säker testdator’ nedan. 
  • Exempel på otillåtna testsituationer är i hemmet, i lokal utan någon form av tillsyn eller på okänd plats efter att länk till test lämnats ut. 
Testens delar får inte skrivas ut eller kopieras. 
  • Sprids testdelar måste dessa tas bort från testsystemet. Variationen av test och testdelar minskar och systemet krymper. Spridning gör befintliga testdelar obrukbara. 
  • Exempel på otillbörlig spridning är utskrift av skriven text i språken och kopiering/utskrift av testdelar i alla test. Otillbörlig spridning av testen kan medföra ersättningskrav för kostnader som uppkommer i samband med framtagning av nya testdelar. Exempel på otillbörlig spridning är utskrift av skriven text i språken, kopiering/utskrift av testdelar i alla test eller utlämnande av länkar till testsystemet. 
Säker testdator

Se separat instruktion. 

Kvalitet och användning av testen 

Används testen i testsystemet utifrån andra bedömningsnivåer än de ursprungligt angivna och utprovade kan testresultatens validitet inte garanteras. Ansvarig är den som erhållit inloggning till systemets administrativa del. Vid behov att ordna testning utanför ”det vanliga”, kontakta Distanspedagogerna några dagar i förväg på: support@educateit.se. Vi försöker då ordna ett säkert testförfarande.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss