Nytt utseende och nya funktioner i testet

  • Nytt modernt utseende och genomarbetat användargränssnitt.
  • X-testen innehåller nu möjlighet att få texten uppläst med talsyntes
  • Anpassning till stora och små enheter (skärmar). Från mobiltelefon till datorskärmar.
  • Användaren kan själv anpassa storlek på text, radavstånd och bakgrundsfärg. Detta för att underlätta läsning på skärmen.
  • Användaren kan fälla fram en klocka och se hur lång tid som återstår av testet.
  • Ny underliggande teknik som höjer säkerheten och t ex gör att testen fungerar även vid dålig internetanslutning. 

Här finns bilder från den nya layouten:
Så fungerar det för testpersonen

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss