Så fungerar det för testpersonen

Logga in

Inloggning görs på https://app.educateit.se eller via Safe Exam Browser.

Startsida

Ställa in volymen

Volyminställning finns endast på test som innehåller hörförståelse.

Kontaktuppgifter

Användaren behöver fylla i antingen e-post eller mobil, gärna båda.

Starta testet

Talsyntes

Talsyntes finns endast på våra X-test som är anpassade för personer med diagnostiserad läs- och skrivproblematik.

Klocka

Anpassning av text och bakgrund

Hjälp

Tillbaka till översikten

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss