Så fungerar det för testpersonen

Logga in

Inloggning görs på https://app.educateit.se eller via Safe Exam Browser.


Starta testprogrammet

Kontaktuppgifter

Användaren behöver fylla i antingen e-post eller mobil, gärna båda.

Ställa in volymen

Volyminställning finns endast på test som innehåller hörförståelse.Starta testet

Talsyntes

Talsyntes finns endast i våra X-test (och Matematik grund- MAT 2) som är anpassade för personer med diagnostiserad läs- och skrivproblematik.

Klocka

Anpassning av text och bakgrund

Hjälp

Klicka på frågetecknet för att få fram instruktion till uppgiften.

Tillbaka till översikten

Så länge det finns tid kvar kan man gå tillbaka till en uppgift för att t.ex. kontrollera sitt svar. När stapeln är full, det vill säga all tid är använd för en testdel/förmåga, går det däremot inte att gå tillbaka dit.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss