Lathund vid testning

Förutsättningar för en god testsituation.

Testsituationen
 • Samla in mobiler etc och kontrollera legitimation innan testningen.
 • Testsituationen ska övervakas. (Fusk gör att testet kanske inte visar rätt nivå – kan göra det svårt att klara studierna.)
 • Säker testdator; testkonto som begränsar åtkomst till internet och begränsar möjligheten att spara till eget konto (se separat artikel).
 • Kontrollera att datorerna är uppdaterade innan testningen startar.
 • Hörlurar behövs, gärna sådana som täcker örat.
 • Inga testdelar får skrivas ut. 
 • Test aktiveras när testdeltagaren är på plats och har legitimerat sig. Det får inte aktiveras innan personen har kommit på plats.
Information att förmedla till testtagaren 
 • Testresultatet visar vilken kursnivå som är den rätta.
 • Testet täcker upp flera olika nivåer – man behöver inte svara på allt.
 • Logga in med personnummer och testa ljudet i hörlurarna innan du startar.
 • Läs alla instruktioner noga!
 • I menyraden högst upp finns en översikt över testet, klocka och möjlighet att ställa in textstorlek mm.
 • Instruktionen kan stängas ner genom att klicka på 'OK' och öppnas genom att klicka på '?'
 • Läs igenom alla uppgifter i hörförståelsen innan du lyssnar - du måste bocka i rutan längst ner att du har läst för att kunna lyssna.  
 • Klicka på det ämne som du väljer och skriv en sammanhängande text om det ämne som du valt.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss