Aktivera test / PIN-kod efterfrågas

Aktivera test

Testet måste aktiveras när testpersonen är på plats och har legitimerat sig. Knappen Aktivera finns i den grå menyn till vänster under Aktuella test. Om testet aktiverats av misstag går det att avaktivera igenom genom att klicka på samma ställe knappen låg på, se bilder nedan.

Om PIN-kod efterfrågas när testpersonen ska logga in är testet troligtvis inte aktiverat eller så har giltighetstiden för testet gått ut. (Tre timmar från starttiden är normal giltighetstid)

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss