Välja test

Engelska

Engelska grund – för dig som är nästan nybörjare eller har läst engelska i mindre än sex år.

Engelska gymnasium – för dig med goda kunskaper i engelska och som söker engelska på gymnasial nivå.
Anpassning av språktest

Finns behov av särskild anpassning, till exempel dyslexi (läs- och skrivsvårigheter), synnedsättning etc så finns ett anpassat test . Testtagaren ska kunna visa upp intyg vid testtillfället eller tidigare.


Svenska

Svenska som andraspråk SFI - grund – för dig som ska läsa på SFI-nivå eller är färdig med SFI och ska fortsätta dina studier.
Svenska som andraspråk gymnasial – för dig som är färdig med grundläggande nivå och ska läsa på gymnasial nivå.

Svenska - modersmål grund – för dig som har vuxit upp i Sverige och har gått i svensk grundskola men saknar betyg från åk 9.

Svenska - modersmål  gymnasial – för dig som har vuxit upp i Sverige, har gått i svensk grundskola och är färdig med grundläggande nivå och ska läsa på gymnasial nivå.
Anpassning av språktest

Finns behov av särskild anpassning, till exempel dyslexi (läs- och skrivsvårigheter), synnedsättning etc så finns ett anpassat test . Testtagaren ska kunna visa upp intyg vid testtillfället eller tidigare.


Matematik

Matematik grund - MAT 2 – för dig som vill studera på grundläggande nivå upp till Matematik 1 på gymnasial nivå. Om du vill söka Matematik 2 gör du först detta test och får sedan göra kompletterande uppgifter om du uppnår en viss poäng.

Matematik 3 - 4 – för dig som vill studera på gymnasial nivå på kursen Matematik 3 eller Matematik 4.

Behöver du hjälp - kontakta oss! Kontakta oss Kontakta oss